Bruin

De bruine bij mijn in het hok gebruik ik voor de wang en de pastellen.Daarbij dient deze als basis vorm voor alle mutatie in de bruinserie. Ook is de kleurslag bruin vaak goed vertegenwoordigd op tentoonstellingen dit zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De vererving van de bruine is geslachtsgebonden recessief.