Oranjeborst Grijs

Tekening: Bij oranjeborst zebravinken is er sprake van een verandering van pigmentvorming. Waar bij de niet oranjeborst zebravinken in de tekening eumelanine is waar te nemen, bevindt zich bij de oranjeborsten phaeomelanine. In de standaard is opgenomen dat de borststreep en de zebratekening diep oranjebruin c.q. oranjebruin moet zijn. Er zullen echter maar weinig oranjeborsten grijze zijn, of zelfs niet één, die helemaal geen eumelanine meer heeft tussen of onder de borststreep en in de zebratekening. Deze eis zal dus met enige soepelheid moeten worden beoordeeld. Voor de staarttekening geldt hetzelfde. In de standaard wordt een diep oranjebruine bloktekening geëist. Zowel bij de man als bij de pop zal hierin nog wel wat eumelanine te vinden zijn. De blokken zijn dan niet helemaal diep oranjebruin/wit, maar het diep oranjebruine blok is gedeeltelijk als de basiskleur en gedeeltelijk diep oranjebruin. Het spreekt voor zich dat de vogels met het minste eumelanine in de borst en/of de staarttekening de voorkeur hebben. De flank ter hoogte van de stuit zal nauwelijks phaeomelanine bezitten bij het keuren dient bij het ontbreken hiervan dan ook niet bestraft te worden. In de meeste gevallen is hier enkel een oranje waas waarneembaar. Mannen mogen in het onderlijf een minimale kastanjebruine streeptekening tonen. Bij vogels welke deze streeptekening tonen, moet extra op het volgende gelet worden; strak afgetekende wangen, prima ronde stippen in de flanken en rechthoekige blokken in de staart. Indien een van deze onderdelen afwijkt, kan dit een aanwijzing van zwartborst zijn hier dient zwaar op bestraft te worden. De poppen zullen meestal niet een dergelijke hoge concentratie phaeomelanine bezitten dat dit zich uit in een oranjebruine tekening. De poppen missen de oog- en snavelstreep. In de standaard wordt bij de pop een oranjebruine bloktekening geëist. Bij de oranjeborst poppen is meestal een vage flanktekening zichtbaar. Het ontbreken hiervan mag echter niet worden bestraft. Voor mezelf vind ik de oranjeborst grijze een mooie vogel, waarvan ik er een in mijn hok heb waar ik mooie resultaten mee heb behaald.